ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2014-2015


Παπακυριαζή Μαρία, ΠΕ10

Ξυπολιάς Χρήστος, ΠΕ18

Μπαρτζιάλη Ευγενία, ΠΕ01

Αρβανίτης Γεώργιος, ΠΕ02

Γιασλακιώτη Φωτεινή, ΠΕ02

Κωσταρέλλου Βασιλική, ΠΕ02

Ντολομά Ελένη, ΠΕ02

Αναγνώστου Κατερίνα-Λουϊζα, ΠΕ02

Μαυτομάτης Δημήτριος, ΠΕ02

Μαρμαρά Καραγιάννη Μαρία, ΠΕ03

Μπατακόγιας Βασίλειος, ΠΕ03

Πρασσά Μαρία, ΠΕ03

Στρούγγης Νικόλαος, ΠΕ04.01

Μπένης Σταμάτιος, ΠΕ11 

Βρακίδης Ιωάννης, ΠΕ12.10

Μπασμπανέλου Ελένη, ΠΕ12.08